В тази категория са всички предмети изучавани в прогимназиален и гимназиален етап, които са разделени на класове!